Consulting and
Education Services in
Mathematical Modeling
Statistical Methods
Share on Facebook

P rofMath Oy on vuonna 1993 perustettu suomalainen matematiikan ja tilastotieteen sovelluksiin erikoistunut yritys. Tarjoamme palveluja matemaattisen mallinnuksen tilastollisen koesuunnittelun (DOE) eri osa-alueilla. Lisäksi annamme näihin aihealueisiin ja niissä käytettäviin ohjelmistoihin liittyvää koulutusta.

Asiantuntijamme edustavat alojensa kansainvälistä kärkeä, ja omaamme runsaasti kokemusta matemaattisen mallinnuksen, tilastollisen koesuunnittelun ja data-analyysin eri alueilta niin teollisuuden alalla, koulutuksessa kuin tieteellissä tutkimustyössä. Asiantuntijuuttamme ovat hyödyntäneet useat sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijat. *

Erityisen vahva osa-alueemme on prosessien tai prosessiyksiköiden kokeellinen (usein monitavoitteinen) optimointi käyttäen ns. vastepintamenetelmää (Response Surface Methodology, RSM).

EN